Automatické smlouvy na míru

Svým klientům šetříme čas i peníze automatizací smluv. Součástí služby je také online správa smluv, upozorňování na termíny a analýza dat.

důvěřují nám

Právní dokumenty moderně s unikátním software

Bez chyb a překlepů

Aplikace minimalizuje chybovost lidského faktoru a předchází právním chybám. Chráníte tak sebe i svou firmu.

Rychle a jednoduše

Připravit smlouvu trvá průměrně 4 minuty a není třeba ji dále revidovat.

Data digitálně

Chcete být upozorňování na lhůty a mít všechna důležitá data napojena na reporty a databáze? S námi je to maličkost bez velkých a složitých řešení.

Smlouvy vždy aktuální

Víte, že jen minulý rok bylo 7 novel zákoníku práce a nařízení GDPR? S námi nic z toho řešit nemusíte – smlouvy jsou stále aktuální.

Úspora peněz

Nejlepší investice v právu je prevence. S námi získáváte špičkovou právní prevenci za zlomek ceny advokáta, zatímco zefektivňujete chod firmy.

Přehledně a pohromadě

Díky nám ve firmě nekolují neaktuální vzory smluv, všechny smlouvy jsou elektronicky, lze je filtrovat a vyhledávat v nich.

Vytvářejte právní dokumenty zdarma

Plná moc

Plná moc opravňuje zmocněnce k zastupování osoby, a to buď ve všech věcech (generální plná moc), anebo ke konkrétním úkonům.

Smlouva o výkonu funkce

Tento typ smlouvy o výkonu funkce uzavírá společnost s ručením omezeným se svým jednatelem.

Dohoda o provedení práce

Dohoda vhodná pro brigádníky, především pro vykonání konkrétního jednorázového úkolu s ročním limitem 300 hodin práce.

Chci automatické smlouvy ve své firmě