Data z katastru automaticky ve vašich dokumentech

Během pár vteřin nahrajte do svých dokumentů veškeré informace o pozemcích.

Kupní smlouva

Dnešního dne smluvní strany

Jiří Novák, r.č. 595312/3813
bytem nábřeží Karla Čapka č.p. 155, Žluté Předměstí, 53002 Pardubice

dále jako „prodávající strana“ na straně jedné

a

Alice Jelenská, r.č. 806127/3442

bytem U Františka 86, 53009 Pardubice

dále jako „kupující strana“ na straně druhé

uzavírají následující kupní smlouvu:

Článek I
Úvod

1.1 Prodávající strana prohlašuje, že v okamžiku uzavření této smlouvy má ve svém vlastnictví následující nemovitý majetek

jednotku č. 1323/48, způsob využití: byt, typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., nacházející se v budově č.p. 155 ležící na pozemku p. č. 6545, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 155 o velikosti 611/39491, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech pozemku p. č. 6545, o velikosti 611/39491

vše v k. ú. Pardubice, obci Pardubice, části obce Žluté Předměstí, okrese Pardubice (to vše dále jen „předmět převodu“). Předmět převodu je ke dni uzavření této smlouvy zapsán na listech vlastnictví č. 81061, č. 4810 pro katastrální území Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.

Článek II
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k věcem nemovitým uvedeným v článku I. této smlouvy ze strany prodávající na stranu kupující, se všemi součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi v tom rozsahu, jak tyto doposud sama užívala, mohla užívat či k nim byla oprávněna prodávající strana.

Článek III
Prohlášení smluvních stran

3.1 Prodávající strana prohlašuje:
že před kupující stranou nezamlčela žádné podstatné skutečnosti týkající se předmětu převodu či jejích věcných práv k předmětu převodu, zejména že její vlastnická práva k předmětným věcem nemovitým nejsou soudně či jinak právně napadena a zpochybněna

Jméno, bydliště a rodné číslo vlastníka
Parcelní čísla, byty, domy, katastrální území, LV
Vlastnické podíly
Zástavní práva, věcná břemena,
hypotéky

Vhodné zejména pro advokáty a realitní kanceláře

Do svých vzorů můžete na pár kliknutí:

 • Doplnit rodná čísla a bydliště prodávajících
 • Doplnit parcelní čísla, druhy pozemků a další údaje nemovitostí
 • Přepočítat převáděné podíly na všech nemovitostech, zejména u jednotek
 • Doplnit zástavní práva, věcná břemena, exekuce, hypotéky a další

Nemusíte tak:

 • Přepisovat listy vlastnictví ani chodit na katastr
 • Kontrolovat přepis údajů do smluv
 • Přepočítávat vlastnické podíly
 • Kontrolovat exekuce nebo insolvence, systém vás na ně sám upozorní

  Jak to funguje

  v

  Vyplňte pouze číslo LV anebo jméno a datum narození majitele.

  v

  Systém dohledá v katastru všechny nemovitosti. Vy pouze vyberete.

  v

  Do vašeho vzoru se automaticky doplní všechny údaje k vlastníkům, nemovitostem, zástavním právům, exekucím i hypotékám.

  Máte zájem o naše služby?

  +420 733 726 884
  [email protected]

  Mgr. Karel Hanuš

  jednatel Legal Systems s.r.o.

  Free WordPress Themes, Free Android Games