Přihlásit se

S elektronickým podpisem uzavřete smlouvy snadno, bezpečně a odkudkoliv.

Vyzkoušet zdarma

- Podepisujte dokumenty elektronicky na mobilu, tabletu anebo počítači
- První 3 podpisy zdarma, cena za podepsaný dokument od 12 Kč
- Vhodné pro všechny dokumenty a smlouvy, kde není nutné úřední ověření
- Není potřeba žádné speciální vybavení ani certifikáty
- Dokumenty podepíšete v aplikaci a zašlete k podpisu přes email

Vyzkoušet zdarma
Legal Systems App Screen Mockup psd created by aleksandr_samochernyi - www.freepik.com

Proč používat elektronický podpis?

Tradičně

Připravit, vytisknout, podepsat, naskenovat, poslat. Nebo naplánovat osobní schůzku. A stále dokola. V lepším případě se tentokrát nepokazí skener nebo partner nezruší schůzku. Zní to jako důvěrně známá realita vašich dní?

 • Zdlouhavé a neflexibilní
 • Závislost na kancelářském vybavení
 • Ztráta času i peněz
Elektronicky

V naší aplikaci dokumenty připravíte a uzavřete během pár minut odkudkoliv. Odpadá zdlouhavá příprava, tisk, skenování a také nutnost osobního setkání. Díky tomu snížíte náklady na každé uzavřené smlouvě o stovky korun.

 • Úspora času a peněz
 • Podpisy kdykoliv a kdekoliv
 • Přehled v dokumentech

Jak funguje elektronický podpis?

Druhy elektronického podpisu

Prostý el. podpis vytvoříte ručně (podpis a oskenování), na tabletu (v naší aplikaci) nebo uvedením identifikačních údajů (v e-mailu). Zaručený el. podpis je většinou založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou. Je nezfalšovatelný a slouží i pro komunikaci s úřady.

Snadno podepíšete různé typy dokumentů

V aplikaci podepíšete všechny dokumenty, které není nutné úředně ověřit. Po vložení vlastního kvalifikovaného certifikátu můžete podepisovat prakticky všechny smluvní dokumenty včetně těch, které jste vytvořili mimo aplikaci.

Smlouvu uzavřete na místě i na dálku

Na dálku — dokument přímo v aplikaci vytvoříte, podepíšete a odešlete protistraně k podpisu. Protistrana obdrží odkaz, ověří svou identitu a podepíše. Na místě — dokument rovnou podepíšete spolu s protistranou na dotykové obrazovce.

Co všechno lze podepisovat elektronicky

 • Nájemní smlouvy
 • Licenční smlouvy
 • Pracovní smlouvy
 • Plné moci
 • Rezervační smlouvy
 • Zprostředkovatelské smlouvy
 • Kupní smlouvy
 • Smlouvy o dílo
 • Předávací protokoly
 • Platební rozkazy
 • Převody nemovitosti
 • Převod obchodního podílu

Je bezpečné podepisovat elektronicky?

Platnost

Všechny elektronicky podepsané a uzavřené dokumenty v naší aplikaci jsou závazné a právně vymahatelné stejně jako standardně uzavřené smlouvy.

Legalita

Elektronický podpis v naší aplikaci splňuje nařízení EU o elektronické identifikaci eIDAS. Všechny systémy jsou součástí naší firemní právní kultury, z níž vychází i celý vývoj softwaru.

Bezpečnost

Bezpečnost je zaručena biometrickým podpisem s následnou verifikací údajů. Mimo to aplikace nabízí také systém uživatelských oprávnění, zabezpečený přístup a úložiště.

Umíme toho víc než jen elektronický podpis
Vyzkoušet zdarma

FAQ

Časté otázky o elektronických podpisech

Co je to elektronický podpis?
Elektronický podpis je označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Tento typ podpisu umožňuje ověření totožnosti podepisující osoby ve vztahu k podepisovanému dokumentu či datové zprávě. Rozlišujeme pak několik druhů elektronických podpisů, které se liší zejména ve stupni jejich zabezpečení a průkaznosti v případě sporu.
Je elektronicky podepsaný dokument platný?
Zákon umožňuje téměř všechna právní jednání platně podepsat i elektronicky. České právo obecně nevyžaduje k platnosti smlouvy její textovou podobu na papíře či jiné listině. Smlouvy lze platně uzavírat i ústně, elektronicky či kývnutím hlavy. Zákon pro některá právní jednání vyžaduje písemnou formu, tu však přiznává i právnímu jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, tedy například smlouvě sepsané v textovém editoru či ve formátu PDF.
Jak smlouvu odešlu k podpisu a jak ji druhá strana podepíše?
Smlouvu si jednoduše vytvoříte v naší aplikaci anebo ji hotovou do aplikace nahrajete. Vyplníte údaje protistrany a email, na který bude odeslána žádost k podpisu. Pak už jen kliknete na tlačítko „odeslat k podpisu“ a na Vámi zvolený email se odešle elektronický odkaz, který po rozkliknutí přesměruje adresáta na stránku, kde může smlouvu podepsat. Podepsaná smlouva se pak odešle na email všech podepisujících a zároveň ji najdete uloženou v aplikaci.
Je potřeba něco instalovat anebo mít aplikaci v mobilu?
Naše aplikace funguje na webovém prohlížeči, Vy tak nemusíte nic instalovat ani složitě nastavovat. Velkou výhodou je také to, že postačí, když naši aplikaci bude vlastnit jen jedna z podepisujících stran. Vaši klienti či partneři si ji tak pořizovat nemusí.
Můžu elektronicky podepsat každou smlouvu?
Zde bude záležet zejména na zákonném požadavku na formu smlouvy a formu podpisu. Obecně platí, že zákon umožňuje téměř všechna právní jednání platně podepsat i elektronicky. Avšak nemusí tomu tak být vždy. Pokud zákon pro určité právní jednání vyžaduje písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, není možné jej v současné době nahradit elektronickým podpisem. Změnu by pak měl přinést zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který v budoucích letech umožní nahrazení úředně ověřeného podpisu kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Je podepisování na dálku bezpečné?
Ano, je. U elektronického podpisu je pravděpodobnost zneužití malá, jelikož je podpisem zaznamenána řada prokazatelných metadat, jako čas a místo podpisu, IP adresa apod. Ke každému podpisu je evidován certifikát, který podepisující strany nemohou zpětně změnit. Podpis tak je v případě sporu daleko průkaznější.
Nevadí, že nemám certifikát?
Nevadí. V současné době je vyžadován pouze v případě, kdy se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti (§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). U běžných smluv soukromého práva tak certifikát vyžadován není, pokud jej ale máte, lze jej do naší aplikace nahrát.

Kdo s námi už podepisuje?

Pomáháme firmám, které vytvářejí spoustu smluv –⁠ menším i středním podnikům, startupům i zavedeným značkám bez vlastního právního oddělení.
Naši klienti jsou také advokáti, obce a instituce.

Mgr. Karel Hanuš jednatel

Kontaktujte nás a vyřešte své smlouvy jednou provždy

Pokud si chcete aplikaci zdarma vyzkoušet, zarezervujte si v kalendáři termín ukázky. Vysvětlíme vám, jak aplikace funguje, a založíme vám účet zdarma. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se nám ozvat.