Plná moc automaticky a na míru

  • Zdarma
  • Do 2 minut
  • Vždy aktuální
  • Vzor ověřen advokátem

Udělením plné moci umožní zmocnitel zmocněnci, aby jej zastoupil. Můžete zmocnit ke konkrétním právním úkonům anebo udělit generální plnou moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, opatřete plnou moc úředně ověřeným podpisem.

Bližší informace k zastoupení naleznete v občanském zákoníku.

Chcete takto připravovat vlastní dokumenty?​